منو
 کاربر Online
801 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 17 آبان 1393 [12:07 ]
  اسپین الکترون
 

اسپین الکترون

اسپین، یکی از ویژگی‌های درونی ذرات است. اسپین خاصیتی است که به غیر صفر بودن تکانة زاویه‌ای ذرة ساکن مربوط می‌شود. این که الکترون‌ها دارای اسپین هستند، از اهمیت خاصی برخوردار است. اسپین الکترون در شیمی و در جنبه‌هایی از رفتار مادة معمولی، به ویژه در پدیده‌های مغناطیسی، نقشی اساسی ایفا می‌کند.

الکترون‌ها حامل اسپین يك دوم هستند، و این بدان معنی است که برای الکترون ساکن، اندازه‌گیری تکانة زاویه‌ای نسبت به یک محور مفروض، به یکی از دو نتیجة ممکن يك دوم می‌انجامد که در آن منفي يك دوم ثابت کاهیدة پلانک است.

اسپین الکترون، دو پیامد فیزیکي عمده دارد. یکی این که الکترون‌ها را به صورت آهنرباهایی میکروسکوپیکی در می‌آورد که هم میدان مغناطیسی تولید می‌کنند و هم در برابر میدان‌ها مغناطیسی واکنش نشان می‌دهند. دیگر این که، یک درجه آزادی داخلی اضافی برای الکترون‌ها به وجود می‌آورد. این به خصوص، از نظر اصل انحصار پاؤلی حایز اهمیت است که بیان می‌دارد هیچ دو الکترونی نمی‌تواند حالت کوانتومی یکسان داشته باشند، و این خاصیتی است که به فرمیون بودن الکترون‌ها مربوط می‌شود. در معرفی حالت‌های کوانتومی ممکن برای الکترون، باید اسپین را دارای دو جهت در نظر بگیریم؛ به این ترتیب، دو الکترون (با جهت‌های متضاد اسپین) می‌توانند یک حالت کوانتومی، مثل پایین‌ترین تراز انرژی در اتم، را اشغال کنند که در غیر این صورت آن حالت فقط می‌توانست یک الکترون را در خود جای دهد.

  امتیاز: 0.00