منو
 صفحه های تصادفی
جوهر و درون‌مایه ریاضیات
انواع چین «زمین شناسی»
مانیتور LCD
پری ژین
نابودی تدریجی صوفیان در دولت صفوی
نظریه مجموعه‌ها
شریک بن اعور
جشن مهرگان
واژگان رسوب شناسی
کارکردهای خانواده سنتی
 کاربر Online
649 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  شنبه 10 آبان 1393 [17:21 ]
  ارتفاع ستاره قطبی برابر با عرض جغرافیایی ناظر
 

آیا می دانید که یکی از کاربردهای ستاره قطبی، تعیین عرض جغرافیایی ناظراست؟ بلی همین طور است و این یک قانون نجومی می باشد این همچنین یکی از کاربردهای مهم آن در کشتیرانی بوده است. امروزه تعدادی ماهواره ویژه مختصات زمینی در محیط پیرامون کره زمین قرار گرفته است و هر کشتی یا هر ناظری می تواند به وسیله یک دستگاه GPS که در حدود اندازه یک تلفن همراه می باشد، مختصات جغرافیایی خود را تعیین کند. در این روش هنگامی که دستگاه GPS روشن می شود، با سه ماهواره نزدیک خود ارتباط بر قرار می کند و ماهواره ها مکان مختصات دقیق ناظر را به وسیله دستگاه GPS نشان می دهد. همه این فرایند در حالی انجام می شود که تاسیسات برق کار کند. اما اگر به هر دلیلی برق همراهی نکند، آنگاه ناخدا می ماند و دستگاه سکستانت و ستاره قطبی. سکستانت دستگاهی است که کار زاویه یابی را انجام می دهد و در واقع زاویه بین ستاره قطبی و افق در سطح دریا را به وسیله آن اندازه گیری می کنند. البته کار دستگاه سکستانت را می توان با یک نقاله هم انجام داد ولی خطای اندازه گیری زیاد می باشد.
هنگامی که ناخدای کشتی در نیمکره شمالی، ارتفاع ستاره قطبی تا افق را اندازه گیری و مثلا زاویه را 35 درجه تعیین می کند، آنگاه بر روی نقشه از خط استوا به اندازه 35 درجه به سمت قطب شمال رفته خطی را رسم می کند. آنگاه به روشی دیگر و با استفاده از صور فلکی و استفاده از جداولی، طول جغرافیایی را تعیین می کند و خط طول جغرافیایی را از خط عرض جغرافیایی عبور می دهد. آنگاه مکان تقاطع دو خط، مکان کشتی را بر روی نقشه کره زمین نشان می دهد و حال با توجه به مقصد، ناخدا دستور تعیین مسیر می دهد.
و شما دانش آموز گرامی: اگر در هر جایی که هستید، چنانچه دستتان را به سوی ستاره قطبی نشانه روید و زاویه دست خود را با افق اندازه بگیرید، آنگاه زاویه به دست آمده، فاصله شما از استوا را بر حسب درجه می باشد.


تصویر

  امتیاز: 0.00