منو
 کاربر Online
603 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 27 مهر 1393 [06:32 ]
  ملاك گسترده بودن و نقطه‌اي بودن چشمه‌هاي نور
 

ملاك گسترده بودن و نقطه‌اي بودن چشمه‌هاي نور

لازم به توضيح است گسترده بودن و نقطه‌اي بودن چشمه‌هاي نور، امري نسبي است و معمولاً به فاصلة ناظر از آن‌ها بستگي دارد. براي مثال وقتي با يك چراغ‌قوة معمولي روي ميز آزمايشگاه در حال آزمايش هستيم، لامپ آن به صورت چشمة گستردة نور عمل مي‌كند، در صورتي كه اگر همين چراغ‌قوه در فاصلة چندين متري ما قرار داشته باشد (مثلاً 10 متر) به صورت چشمة نقطه‌اي عمل مي‌كند، يا وقتي زير يك چراغ مطالعه در حال انجام فعاليت‌هاي خود هستيم لامپ چراغ مطالعه به صورت يك چشمة گسترده عمل مي‌كند ولي اگر به حد كافي از آن دور شويم به صورت چشمة نقطه‌اي عمل مي‌كند.

اگر محدودة كار خود و آزمايش‌ها را به ميزي كه روي آن آزمايش و فعاليت انجام مي‌شود، محدودكنيم در اين صورت يك لامپ كوچك، مانند يك چشمة نقطه‌اي رفتار مي‌كند در حالي كه يك لامپ بزرگ‌تر مثل اين است كه از چشمه‌هاي نقطه‌اي بسياري تشكيل شده است (شكل زير).

تصویر

  امتیاز: 0.00