منو
 کاربر Online
548 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 27 مهر 1393 [06:27 ]
  چرا ماه‌گرفتگي در همة ماه‌هاي قمري رخ نمي‌دهد؟
 

چرا ماه‌گرفتگي در همة ماه‌هاي قمري رخ نمي‌دهد؟

شكل 12 پديدة ماه‌گرفتگي (خسوف) را نشان مي‌دهد كه به دليل بزرگ بودن ساية زمين، تمام ماه در آن قرار مي‌گيرد و تقريباً نيمي از ساكنين زمين اين پديده را مي‌بينند.

تصویر

براي پاسخ به اين پرسش به شكل زير توجه كنيد. همان‌طور كه ديده مي‌شود صفحة مداري زمين و ماه، يا صفحة مداري زمين و خورشيد، با يكديگر زاويه مي‌سازند. براي خسوف يا كسوف دو شرط لازم است.

اول اينكه: يكي از قطرهاي بيضي مسير زمين با يكي از قطرهاي مسير ماه در يك امتداد قرار گيرند.
دوم اينكه: در آن زمان خاص ماه نيز روي آن قطر باشد.


خط سفيد، امتداد قطر مسير زمين را نشان مي‌دهد و خط خاكستري، امتداد قطر مسير ماه را نشان مي‌دهد.

تصویر

  امتیاز: 0.00