منو
 کاربر Online
1798 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 27 مهر 1393 [06:11 ]
  سه ايدة اشتباه دانش‌آموزان در خصوص نحوة ديدن اجسام
 

سه ايده اشتباه دانش‌آموزان در خصوص نحوه ديدن اجسام

پژوهشگراني در يكي از كشورهاي اروپايي از دانش‌آموزان كلاس نهم پرسيدند كه توضيح دهند آن‌ها چگونه يك جسم را مي‌بينند. كمتر از 20 درصد دانش‌آموزان توانستند پاسخ‌هاي قابل قبول علمي برحسب پرتوهايي كه از جسم به چشم مي‌آيند، ارائه دهند( مرجع: مجموعه دو جلدي پيش بيني، مشاهده، توضيح، انتشارات مدرسه 1393). پاسخ بسياري از دانش‌آموزان براساس «ايدة پرتوديداري: visual ray» بود. پرتوي كه از چشم به جسم مي‌آيد. شكل 3 (الف، ب و پ) سه نمونه از اين ايده‌هاي اشتباه را نشان مي‌دهد كه متأسفانه دانش‌آموزان براساس آن‌ها دليل ديده شدن اجسام را توضيح مي‌دهند (به جهت پرتوها دقت كنيد).

تصویر

  امتیاز: 0.00