منو
 کاربر Online
1513 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 17 شهریور 1393 [10:02 ]
  دماسنجي كوانتومي!
 

دماسنجي كوانتومي!

پژوهش‌گران موفق شده‌اند دمای نیم‌رسانایی را که تا دمای میلی‌کلوین سرد شده است را با استفاده از نقاط کوانتومی اندازه‌گیری کنند.

نیم‌رساناها- که پایه و اساس الکترونیک مدرن محسوب می‌شوند- الکترون‌هایی را پناه می‌دهند که نشانگر ویژگی‌های بسیار پیچیده‌ در دماهای پائین هستند. مطالعه‌ی این ویژگی‌ها نیازمند وجود دماسنج‌های جدیدی است که بتواند دمای الکترون‌ها را به شکلی دقیق در نیم‌رساناهایی که تا دمای ۱ کلوین سرد شده‌اند٬ اندازه بگیرد.

دو گروه مستقل پژوهشی اخيرا گزارشی داده‌اند که بر اساس آن با یک تکنیک تمام‌اپتیکی موفق به اندازه‌گیری دمای یک منبع الکترونی در یک قطعه‌ی نیم‌رسانا شده‌اند؛ ماده‌ای که تا دمای میلی‌کلوین سرد شده است. در این تکنیک از نقاط کوانتومی خود-آرا (self-assembled) استفاده شده که می‌توان بسادگی در داخل قطعات گوناگونی از قطعات نیم‌رسانا گردآوری کرد.

مرجع
http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevApplied.2.024001
http://psi.ir/news2_fa.asp?id=1517

  امتیاز: 0.00