منو
 کاربر Online
1527 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 31 مرداد 1393 [15:14 ]
  قطبیدگی اتم های کاعذ
 

قطبیدگی اتم های کاعذ

وقتی یک میله باردار را به خرده های کاغذ نزدیک می کنیم، جذب می شوند با وجود این که می دانیم خرده های کاغذ از ابتدا بدون بار الکتریکی هستند.

دلیل آن در شکل زیر آمده است. اتم های کاغذ قطبیده می شوند، یعنی تقارن کروی خود را از دست می دهند و به حالت کشیده در می آیند. در این صورت خرده های کاغذ جذب جسم باردار می شوند.

تصویر

  امتیاز: 0.00