منو
 کاربر Online
1416 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 31 مرداد 1393 [11:11 ]
  آیا ثابت‌های بنیادی، واقعاً ثابت‌اند؟
 

آیا ثابت‌های بنیادی، واقعاً در طی زمان و فضا ثابت‌اند؟

ثابت‌های بنیادی فیزیک، کمیت‌هایی‌اند که با تغییر مکان یا زمان، بی‌تغییر انگاشته می‌شوند. در سال 1937 با طرح از سوی پائول دیراک، فرض جهانشمولی و ناوردایی ثابت‌های بنیادی در طول عمر عالم به پرسش گرفته شد. تاکنون مدرکی برای رد این فرض به دست نیامده‌است.

نوسان مولکولی وقتی رخ می‌هد که اتم‌ها در مولکول در یک حرکت دوره‌ای باشند، در حالی که مولکول به عنوان یک کل، حرکت انتقالی و چرخشی ثابتی دارد. بسامد نوسان مولکولی، نوعاً حدود 10 به توان 12 تا 10 به توان 14 هرتز است.

پاسخ به پرسش بالا، نیازمند اندازه‌گیری کمیت‌هایی مثل نسبتِ جرمیِ الکترون-پروتون با دقتِ فوق‌العاده است. یک روش برای این منظور، جست‌وجویِ تغییراتِ کوچک در بسامدهایِ نوسانیِ مولکولی است؛ ولی اندازه‌گیری‌های بهبود یافته، نیازمند نسل جدیدی از ساعت‌هاست. ساعت سزیوم، با عدم قطعیتی در حدود چند بخش در 10 به توان 16، مناسب‌ترین ساعتِ اتمی برای چنین آزمایش‌هایی‌ست.

منبع
http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.113.023004
http://psi.ir/news2_fa.asp?id=1502

  امتیاز: 0.00