منو
 کاربر Online
1872 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 12 مرداد 1393 [13:40 ]
  پنج مقاله‌ای که دنیا را تکان داد
 

پنج مقاله‌ای که دنیا را تکان داد

تصویر

در سال 1905، یک کارمند گمنام ادارة ثبت اختراعات در «برن»، قانون‌های فیزیک را در اوقات فراغت خود بازنویسی کرد. ماتیو چالمرز سال معجزه‌آسای اینشتین راتوصیف می‌کند:

«اغلب فیزیکدانان بسیار خوشحال خواهند شد، اکتشافی به اندازة کافی مهم داشته باشند که به نسل‌های آیندة فیزیک تعلیم داده شود. البته تنها تعداد کمی موفق می‌شوند، در زمان حیات خود به این هدف مهم برسند و تعداد کمتری توفیق آن را پیدا می‌کنند که دو تا از کارهایشان در کتاب‌های درسی ظاهر شود. اما وضعیت اینشتین فرق می‌کرد. در مدتی کمتر از هشت ماه در سال 1905، او پنج مقاله‌ای را تکمیل کرد که جهان را برای همیشه تغییر دادند. این مقاله‌ها سه موضوع متفاوت «نسبیت»، «اثر فوتو الکتریک» و «حرکت براونی» را در بر می‌گرفتند. اینشتین، دیدگاه ما را نسبت به زمان و مکان دگرگون ساخت، نشان داد که کافی نیست نور را کاملاً به صورت موج توصیف کنیم، و شالودة لازم برای کشف اتم‌ها را پیریزی کرد.

شگفت این که مقاله‌های سال 1905 اینشتین، نه بر شواهد تجربی دشوار مبتنی بودند و نه بر ریاضیات پیچیده، بلکه او با استدلال‌هایی ظریف، به نتیجه‌گیری‌هایی بر مبنای شهود فیزیکی رسید. به گفتة جرار توفت از «دانشگاه اوترخت» و یکی از برندگان جایزة نوبل فیزیک سال 1999، برای کار در زمینة نظریة کوانتومی: «کار اینشتین به خاطر دشوار بودنش بارز نیست، بلکه از این نظر اهمیت دارد که هیچ کس در آن زمان مانند او نمی‌اندیشید. دیراک، فریمی، فاینمن و دیگران نیز در فیزیک سهم دارند، اما اینشتین باعث شد جهان برای نخستین بار متوجه شود که تفکر ناب می‌تواند شناخت ما از طبیعت را تغییر دهد».
و اگر کوچک‌ترین تردیدی در مورد عظمت دستاوردهای اینشتین داشته باشیم، باید به خاطر آوریم که او همة این کارها را در «اوقات فراغت» خود انجام داده است.

  امتیاز: 0.00