منو
 صفحه های تصادفی
توصیه امام علی علیه السلام به رعایت حقوق مشتری
رازیانه1
معرف PH
لینوکس
تئوری اوربیتال مولکولی
قهوه
شیوه های تأمین معاش نزد شکارچی – خوشه چینان آمریکای باستان
دوران مزوزوئیک
معجزه امام حسن علیه السلام درباره درخت خرما
دما
 کاربر Online
1152 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 12 مرداد 1393 [13:26 ]
  چارچوب مرجع
 

چارچوب مرجع

بدون شک ملاحظه کرده‌اید که وقتی از کنار اتومبیلی که به آهستگی به جلو می‌رود عبور می‌کنید به نظرتان می‌رسد که اتومبیل به عقب حرکت می‌کند. به طور کلی هنگامی که دو ناظر که یکی نسبت به دیگری حرکت می‌کند، سرعت جسم متحرکی را اندازه می‌گیرند نتیجه‌های متفاوتی به دست می‌آورند. سرعتی که یک ناظر خاص می‌بیند سرعت نسبت به آن ناظر یا به سادگی سرعت نسبی نامیده می‌شود. شکل زیر موقعیتی را نشان می‌دهد که در آن درک سرعت نسبی بسیار مهم است.

خلبانان در رزمایش‌های هوایی با مسئله‌ی پیچیده‌ای شامل سرعت‌های نسبی رو به رو هستند. آنان باید از حرکت خود نسبت به هوا (به منظور ابقای شارش هوای کافی برای پایداری صعود) ، حرکت نسبت به یک‌دیگر (به منظور نگه داشتن آرایشی فشرده بدون برخورد به یک‌دیگر) و حرکت نسبت به تماشاگران (برای ماندن در میدان دید آنان) آگاه باشند.

هر ناظری که در اصل به یک متر فلزی و یک زمان‌سنج مجهز است ، همان چیزی است که آن را یک چارچوب مرجع می‌نامیم. بنابراین چارچوب مرجع عبارت است از یک دستگاه مختصات به اضافه‌ی یک مقیاس زمان.

  امتیاز: 0.00