منو
 کاربر Online
691 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 30 تیر 1393 [16:48 ]
  چرا خطوط میدان یکدیگر را قطع نمی کنند؟
 

چرا خطوط میدان یکدیگر را قطع نمی کنند؟

پاسخ در شکل زیر نهفته است. فرض کنید که خطوط میدان یکدیگر را قطع می کنند یا بر یکدیگر مماس می شوند. در این صورت بار q در نقطه قطع یا مماس، دو مسیر متفاوت برای ادامه حرکت بر اثر نیروی ناشی از میدان خواهد داشت و این یک تناقض است.

تصویر

  امتیاز: 0.00