منو
 کاربر Online
1052 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 11 تیر 1393 [17:30 ]
  انرژی در حرکت چرخشی
 

انرژی در حرکت چرخشی

جسم صلب چرخان ، جرمی در حرکت است و در نتیجه انرژی جنبشی دارد. همان گونه که خواهیم دید این انرژی جنبشی را می‌توانیم برحسب تندی زاویه‌ای جسم و کمیت جدیدی به نام گشتاور لختی که به جرم جسم و چگونگی توزیع آن بستگی دارد بیان کنیم.

اصطلاح گشتاور به این معناست که I به چگونگی توزیع جرم جسم در فضا بستگی دارد. برای جسمی با محور چرخش معین و جرم کل معین هرچه فاصله‌ی محور تا ذره‌های تشکیل دهنده‌ی جسم بیش‌تر باشد ، گشتاور لختی بیش‌تر است.

تصویر

  امتیاز: 0.00