منو
 صفحه های تصادفی
گرزن یک سویه
گرگ مزرعه
درس تکنولوژی سازه های چوبی
دانشکده‌ مدیریت دانشگاه تهران
تفسير به رای
مثنوی
امام سجاد علیه السلام از دیدگاه اصحاب
شورش زنج
قلمرو دین
ارزیابی فناوری اطلاعات
 کاربر Online
612 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 11 تیر 1393 [17:17 ]
  حرکت عقربه‌ی سرعت‌سنج
 

حرکت عقربه‌ی سرعت‌سنج
جسم‌های واقعی می‌توانند بسیار پیچیده باشند ، نیروهایی که بر آن‌ها وارد می‌شوند می‌توانند آن‌ها را تغییر شکل دهند ، بکشند ، بپیچانند و فشرده سازند. در این‌جا این تغییر شکل‌ها را نادیده می‌گیریم و فرض می‌کنیم که جسم شکل و اندازه‌ای کاملاً معین و بی‌تغییر دارد. این مدل آرمانی را جسم صلب می‌نامیم.

شکل زیر جسم صلبی (در این مورد عقربه‌ی نشانگر یک سرعت‌سنج) را نشان می‌دهد که حول محور ثابتی می‌چرخد. محور از نقطه‌ی O می‌گذرد و بر صفحه‌ی نمودار که آن را صفحه‌ی xy می‌خوانیم عمود است.

تصویر

  امتیاز: 0.00