منو
 کاربر Online
237 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 11 تیر 1393 [17:03 ]
  آشنایی دقیق تر با قانون هوک
 

آشنایی دقیق تر با قانون هوک

برای هر نوع تغییر شکل کمیتی به نام تنش معرفی می‌کنیم که قدرت نیروهایی را که موجب تغییر شکل شده‌اند بر مبنای `نیرو بر واحد سطح` مشخص می‌کند. کمیت دیگری به نام کرنش تغییر شکل ایجاد شده را توصیف می‌کند. هنگامی که تنش و کرنش به قدر کافی کوچک باشند اغلب درمی‌یابیم که این دو به طور مستقیم با یک‌دیگر متناسب‌اند و ثابت تناسب را مدول کشسانی می‌نامیم. هر چقدر چیزی را محکم‌تر بکشید ، بیش‌تر کش می‌آید ؛ هر چقدر آن را بیش‌تر بفشارید بیش‌تر فشرده می‌شود. این رابطه را می‌توانیم به صورت یک معادله بیان کنیم :

تصویر

تناسب تنش و کرنش (در شرط‌های معینی) به احترام رابرت هوک (1635 تا 1702) هم‌عصر با نیوتون ، قانون هوک خوانده می‌شود.

  امتیاز: 0.00