منو
 کاربر Online
825 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 23 خرداد 1393 [19:55 ]
  رسانا و نارسانا و ساختار اتمی ماده
 

رسانا و نارسانا و ساختار اتمی ماده

آزمایش نشان می‌دهد که بیشتر فلزها رساناهای خوبی هستند، در حالی که بیشتر غیر فلزها عایق‌اند. دلیل این امر به ساختمان اتم‌های این مواد مربوط می‌شود. درون یک فلز جامد، مثل مس، یک یا چند الکترونی که بیشترین فاصله را از هستة اتم دارند، از اتم‌های خود جدا می‌شوند و می‌توانند آزادانه درون فلز حرکت کنند (شکل الف). حرکت این الکترون‌های آزاد، بار را درون فلز حمل می‌کند. در یک نارسانا یا عایق هیچ الکترون آزادی وجود ندارد (یا تعداد آن‌ها بسیار بسیار کم است) و بار الکتریکی نمی‌تواند آزادانه درون ماده حرکت کند (شکل ب).

تصویر

  امتیاز: 0.00