منو
 صفحه های تصادفی
معرف
خط افقی در عکاسی
پیشنهاد طرماح به امام حسین علیه السلام در راه کربلا
قضیه اویلر
مروان بن حکم
پل باتیرهای حمال
گستره رسیدگی به فقرا
نبرد سلطان غزنه با فرمانروایان محلی
قانون آمپر
محاصره اقتصادی
 کاربر Online
598 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 16 خرداد 1393 [16:49 ]
  آشنایی با ساختمان تلسکوپ های شکستی
 

آشنایی با ساختمان تلسکوپ های شکستی

در تلسکوپ نیز همانند میکروسکوپ، تصویر تشکیل شده توسط عدسی شیئی، با عدسی چشمی دیده می‌شود. تفاوت عمده در این است که تلسکوپ برای دیدن اجسام بزرگ در فاصله‌های دور و میکروسکوپ برای دیدن اجسام کوچکِ در دسترس به کار می‌رود.
شکل زیر یک تلسکوپ نجومی را نشان می‌دهد. چون این نوع تلسکوپ از عدسی به عنوان شئ استفاده می‌کند تلسکوپ شکستی نامیده می‌شود. عدسی شیئی از شیء دور، تصویر حقیقی و کوچک شدۀ I را تشکیل می‌دهد.

این تصویر به منزلۀ شیء برای عدسی چشمی است و عدسی چشمی تصویر بزرگ شده‌ای از آن تشکیل می‌دهد. اجسامی که با تلسکوپ دیده می‌شوند معمولاً چنان دورند که تصویر اول خیلی نزدیک کانون دوم عدسی شیئی تشکیل می‌شود. اگر تصویر نهایی تشکیل شده توسط عدسی چشمی در بینهایت باشد (راحت‌ترین دید برای چشم عادی)، تصویر اول نیز باید در کانون اول عدسی چشمی باشد. بنابراین فاصلة بین شیئی و چشمی که در واقع برابر با طول تلسکوپ است مجموع فاصله‌های کانونی عدسی‌های شیئی و چشمی است.

تصویرمرجع: بسته آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه
http://avang.org/phy.html

  امتیاز: 0.00