منو
 صفحه های تصادفی
دانشکده مدیریت شهید بهشتی
بررسی تجربی قوانین اسنل
عصر انقلاب اروپا
ماکس وبر
انواع بیماریهای خونی
اندازه گیری جرم خورشید
کاربرد طیف سنجی HECTOR در رزونانس مغناطیسی هسته‌ای
سنتز پودرهای شیمیایی با لیزر
چگونگی آموختن
آگاهی امام کاظم از نقشه هارون
 کاربر Online
669 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 16 خرداد 1393 [16:44 ]
  آشنایی با ساختمان میکروسکوپ
 

آشنایی با ساختمان میکروسکوپ

وقتی به بزرگ‌نمایی بیشتری نسبت به بزرگ‌نمایی به دست آمده با ذره‌بین نیاز باشد، وسیله‌ای که اغلب به کار می‌رود میکروسکوپ است. اجزای اساسی یک میکروسکوپ در شکل الف نشان داده شده‌اند.

برای بررسی این دستگاه، از این اصل استفاده می‌کنیم که تصویر تشکیل شده توسط یک جزء نوری مثل عدسی یا آینه می‌تواند به صورت شیء برای جزء دوم عمل کند.

شیء مورد مشاهده را درست پشت کانون اول F1 عدسی شیئی قرار می‌دهیم. این عدسی، تصویر حقیقی و بزرگ شدة را به دست می‌دهد (شکل ب) که درست داخل فاصلة کانونی عدسی همگرای دومی که چشمی نامیده می‌شود قرار می‌گیرد. عدسی چشمی به صورت یک ذره‌بین ساده عمل می‌کند و تصویر مجازی نهایی را از به دست می‌دهد.

تصویر


مرجع: بسته آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه
http://avang.org/phy.html

  امتیاز: 0.00