منو
 کاربر Online
1268 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 16 خرداد 1393 [15:40 ]
  ابیراهی در عدسی ها
 

ابیراهی در عدسی ها

حتی بهترین عدسی‌ها نیز هیچ‌گاه تصویر کاملی تشکیل نمی‌دهند. واپیچیدگی تصویر را ابیراهی می‌نامند. با ترکیب عدسی‌ها به صورتی خاص، می‌توان ابیراهی‌ها را کمینه کرد. به همین دلیل در اغلب دستگاه‌های نوری از عدسی‌های مرکب استفاده می‌شود که هر یک به جای یک عدسی، چند عدسی ساده دارند.

ابیراهی کروی عبارت است از محو شدن تصویر که بر اثر عبور پرتوهای دور از محور نوری عدسی پدید می‌آید و علت آن به طور طرحوار در شکل الف نشان داده شده است.

پرتوهای فرودی که در نزدیکی محور اصلی عدسی قرار دارند، یکدیگر را در کانون F قطع می‌کنند؛ ولی پرتوهایی که از محور به نسبت دورند، محور را در نقطه‌هایی نزدیک‌تر به عدسی قطع می‌کنند.

ابیراهی رنگی ناشی از آن است که سرعت و در نتیجه ضریب شکست رنگ‌های مختلف در عدسی متفاوت است (شکل ب). در عدسی ساده، رنگ‌های مختلف در یک نقطه کانونی نمی‌شوند. ابیراهی رنگی و کروی را با ترکیب عدسی‌ها، تا حدود زیادی تصحیح می‌کنند (شکل پ).

تصویر


مرجع: بسته آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه
http://avang.org/phy.html

  امتیاز: 0.00