منو
 کاربر Online
902 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 16 خرداد 1393 [15:35 ]
  پاشندگی نور توسط منشور
 

پاشندگی نور توسط منشور

هرگاه در یک روز آفتابی و در اتاقی تاریک، باریکه‌ای از نور خورشید را بر وجه یک منشور بتابانیم و یک پردة سفید در مسیر پرتوهای خروجی از منشور قرار دهیم، رنگ‌هایی که روی پرده مشاهده می‌شود را طیف نور سفید می‌نامند (شکل زیر). رنگ‌های این طیف، نظیر رنگ‌هایی هستند که در رنگین کمان دیده می‌شوند.

تصویر

تجزیة رنگ‌های نور سفید توسط منشور را پاشندگی می‌نامند و همان‌طور که در شکل بالا دیده می‌شود رنگ قرمز از راستای اصلی خود کمترین انحراف و رنگ بنفش بیشترین انحراف را پیدا کرده است. این نشان می‌دهد که ضریب شکست منشور برای رنگ‌های مختلف نور متفاوت است و به همین دلیل انحراف آن‌ها پس از خروج از منشور تفاوت دارد. تغییر ضریب شکست با رنگ برای نوعی از شیشه که در ساخت بسیاری از منشورها به کار می‌رود در جدول زیر داده شده است.

تصویر


مرجع: بسته آموزشی فیزیک 1 و آزمایشگاه
http://avang.org/phy.html

  امتیاز: 0.00