منو
 کاربر Online
1146 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 12 خرداد 1393 [19:45 ]
  بازتاب داخلی کلی به روایت تصویر
 

بازتاب داخلی کلی به روایت تصویر

همانطور که می دانیم پرتو نوری که با زاویة حد به سطح جدایی دو محیط با ضریب شکست‌های متفاوت می‌تابد، زاویة شکست به 900 می‌رسد (پرتو قرمز رنگ در شکل زیر). ولی، در شرایط خاصی همة نور می‌تواند از سطح جدایی بازتابیده شود (پرتو سبز رنگ در شکل زیر).

در واقع، وقتی زاویة تابش بزرگ‌تر از زاویة حد باشد، پرتو فرودی در سطح جدایی کاملاً بازتابیده می‌شود. این وضعیت بازتاب داخلی کلی یا به اختصار بازتاب کلی نامیده می‌شود. در بازتاب کلی، سطح جدایی دو محیط شفاف مانند یک آینة تخت عمل می‌کند.

تصویر

  امتیاز: 0.00