منو
 کاربر Online
1226 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 12 خرداد 1393 [19:27 ]
  شکست نور و پدیده های مرتبط با آن
 

شکست نور و پدیده های مرتبط با آن

برای فهم درست هر یک از پدیده‌هایی که در شکل زیر می‌بینیم، لازم است با مفهوم شکست نور و قانون مربوط به آن آشنا شویم.

تصویر

شکل زیر پرتو نوری را نشان می‌دهد که به طور مایل به سطح جدا کنندة دو محیط شفاف تابیده و پس از عبور از سطح جدا کنندة دو محیط و ورود به شیشه، مسیر آن تغییر یافته است. این پدیده که به سادگی می‌توانیم آن‌را آزمایش کنیم شکست نور نامیده می‌شود.

زاویة بین امتداد پرتو تابش و پرتو شکست را زاویة انحراف می‌نامیم و آن‌را با D نشان می‌دهیم. هرگاه پرتو تابش به طور عمود بر سطح جدایی دو محیط شفاف بتابد، شکسته نمی‌شود و زاویة انحراف صفر خواهد بود.

تصویر

  امتیاز: 0.00