منو
 کاربر Online
1018 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 [09:47 ]
  اندازه‌ي خازن ١ فارادي
 

اندازه‌ي خازن ١ فارادي

صفحه‌هاي يك خازن با صفحه‌هاي موازي ١ فارادي به‌فاصله‌ي‌ mm٠/١ از يك‌ديگر قرار دارند. مساحت اين صفحه‌ها چقدر است؟
پاسخ:
در اين مسئله از ارتباط بين ظرفيت C ، فاصله‌ي بين صفحه‌ها d و مساحت صفحه A (متغير هدف یا همان مجهول مسئله) براي يك خازن با صفحه‌هاي موازي استفاده مي‌شود.

اين مساحت متناظر است با مربعي به ضلع حدود 10 کیلومتر است! در واقع مي‌توان خازن‌هاي يك فارادي به ضلع چند سانتي‌متر ساخت. شگرد آن است كه فضاي بين صفحه‌ها به جاي خلأ با ماده‌ي مناسبي پر شده باشد تا (علاوه بر بسياري پيامدهاي ديگر) فاصله‌ي بين صفحه‌ها d به مقدار زيادي كاهش يابد.

  امتیاز: 0.00