منو
 صفحه های تصادفی
استیلن
بوهمیت
کنسرسیوم یوروفایتر تایفون
آویشن شیرازی
تحرک جغرافیایی و مهاجرت در روستا
آتن
جنگل
درس فن آوری ساختمان های فلزی
جامعه شناسی خانواده
خدمتکاران و زیر دستان
 کاربر Online
462 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 [08:21 ]
  برخورد پرتو گاماي با انرژي زياد به الكترون اتم هيدروژن
 

برخورد پرتو گاماي با انرژي زياد به الكترون اتم هيدروژن

اين تصوير اتاقك حباب نتيجه‌ي برخورد يك پرتو گاماي با انرژي زياد (كه مسير را ترك نمي‌گويد) به يك الكترون اتم هيدروژن را نشان مي‌دهد. اين الكترون با تندي زياد به‌ طرف راست پرواز مي‌كند. مقداري از انرژي در برخورد به يك الكترون دوم و يك پوزيترون (كه الكتروني است با بار مثبت) تبديل مي‌شود. يك ميدان مغناطيسي در جهت رو به درون صفحه‌ي تصوير برقرار است كه موجب خم ‌شدن مسير ذره‌هاي مثبت و منفي در جهت‌هاي مختلف مي‌شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00