منو
 کاربر Online
886 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 [09:08 ]
  حركت ذره‌هاي باردار در ميدان مغناطيسي
 

حركت ذره‌هاي باردار در ميدان مغناطيسي

هنگامي كه ذره‌ي بارداري در ميدان مغناطيسي حركت مي‌كند، نيرويي بر آن وارد مي‌شود كه با معادله‌ي F=qvB داده مي‌شود و حركت آن توسط قانون‌هاي نيوتون تعيين مي‌‌‌‌‌‌‌شود. شكل زیر مثال ساده‌اي را نشان مي‌دهد. ذره‌اي با بار مثبت q در نقطه‌ي O با سرعت در ميدان مغناطيسي يكنواخت B كه جهت آن رو به ‌درون صفحه‌ي شكل است حركت مي‌كند. بردارهاي v و B برهم عمودند، در نتيجه نيروي مغناطيسي داراي بزرگي F=qvB بوده و در جهتي است كه در شكل نشان داده شده است.

اين نيرو همواره بر عمود است، در نتيجه نمي‌تواند بزرگي سرعت را تغيير دهد و تنها جهت آن را تغيير مي‌دهد. به بيان ديگر نيروي مغناطيسي هرگز مؤلفه‌اي موازي با حركت ذره ندارد، در نتيجه نيروي مغناطيسي هرگز نمي‌تواند كاري روي ذره انجام دهد. اين مطلب حتي اگر ميدان مغناطيسي يكنواخت هم نباشد درست است.


تصویر

  امتیاز: 0.00