منو
 کاربر Online
723 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 [09:02 ]
  حرکت در طول محور حلقه‌ي حامل جريان
 

حرکت در طول محور حلقه‌ي حامل جريان

تصور كنيد كه در طول محور حلقه‌ي حامل جريان در شكل زیر حركت مي‌كنيد، و از نقطه‌اي درست در سمت چپ شروع به حركت كرده در نقطه‌اي درستدر سمت راست آن متوقف مي‌شويد. (الف) شدت ميدان مغناطيسي در طي حركت شما در طول اين مسير چگونه تغيير مي‌‌كند؟ (i) در همه‌ي نقطه‌ها در طول مسير يكسان است؛ (ii) شدت نخست افزايش و سپس كاهش
مي‌يابد؛ (iii) شدت نخست كاهش و سپس افزايش مي‌يابد. (ب) آيا جهت ميدان مغناطيسي در طي حركت شما در طول اين مسير تغيير خواهد كرد؟


تصویر


پاسخ: (الف) (ii)، (ب) نه با حرکت به‌ طرف راست بزرگي B افزايش مي¬يابد و هنگامي که از درون صفحه¬ي حلقه مي¬گذريد به بيشينه‌ي خود مي¬رسد. پس از عبور از صفحه¬ي حلقه، بزرگي ميدان کاهش مي¬يابد. اين موضوع را مي‌توانيد از فاصله¬ي خط¬هاي ميدان از يک¬ديگر نيز نتيجه بگيريد: هر چه خط‌هاي ميدان به يک¬ديگر نزديک¬تر باشند ميدان قوي¬تر است. در تمام نقطه¬ها در طول مسير جهت ميدان به‌ طرف راست است، زيرا مسير در راستاي يک خط ميدان است و جهت B در هر نقطه بر خط ميداني که از آن نقطه مي¬گذرد مماس است

  امتیاز: 0.00