منو
 کاربر Online
976 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 [08:55 ]
  یک پرسش مفهومی از فصل مغناطیس فیزیک 3
 

یک پرسش مفهومی از فصل مغناطیس فیزیک 3

شكل زیر ميدان مغناطيسي يكنواخت B را نشان مي‌دهد كه جهت آن به‌ طرف درون صفحه‌ي كاغذ است (كه با ضربدر نشان داده شده است). ذره‌اي با بار منفي در صفحه حركت مي‌كند. اين ذره كدام يك از مسيرهاي 1‌، 2 يا 3 را مي‌پيمايد؟

تصویر

پاسخ:
مسير3 بهره¬گيري از قاعده¬ي دست راست در مورد بردارهاي v (که به‌ طرف راست قرار دارد) و B (که به¬طرف درون صفحه¬ي شکل قرار دارد نشان مي¬دهد که نيروي وارد بر يک بار مثبت به‌ طرف بالا است. چون بار منفي است، اين نيرو به‌ طرف پايين قرار دارد و ذره مسيري را که به سوي پايين خم مي¬شود دنبال مي‌کند.

  امتیاز: 0.00