منو
 کاربر Online
1868 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 [07:42 ]
  نوسان میرا در کمک فنر اتومبیل
 

نوسان میرا در کمک فنر اتومبیل

سامانه‌هاي نوساني آرماني مانند یک آونگ ساده، بدون اصطكاك و مقاومت هوا بررسی می شوند. در چنين سامانه‌هايي نيروهاي ناپايستاري وجود ندارند ، انرژي مكانيكي كل ثابت است و مجموعه سامانه براي هميشه و بدون كاهش دامنه به طور پيوسته در حركت نوساني است.

با وجود اين همه‌ي سامانه‌هاي واقعي همواره نيروهايي اتلافي دارند و نوسان‌ها با گذشت زمان از بين مي‌روند مگر اين كه انرژي مكانيكي تلف شده را جايگزين كنيم. ساعت آونگ‌دار مكانيكي به طور پيوسته كار مي‌كند زيرا انرژي پتانسيل ذخيره شده در فنر يا وزنه‌ي آويزان ، انرژي مكانيكي تلف شده به دليل اصطكاك در محور چرخش و چرخ‌دنده‌ها را جبران مي‌كند. اما سرانجام فنر فرسوده مي‌شود يا وزنه‌ها به انتهاي مسيرشان مي‌رسند. به اين ترتيب ديگر انرژي موجود نيست و دامنه‌ي نوسان‌هاي آونگ كاهش مي‌يابد و آونگ باز مي‌ايستد.

كاهش دامنه به دليل نيروهاي اتلافي ميرايي و حركت نظير آن نوسان ميرا ناميده مي‌شود. ساده‌ترين حالت براي تحليل تفصيلي اين حركت نوسانگر هماهنگ ساده با يك نيروي ميران اصطكاكي است كه به طور مستقيم با سرعت جسم نوسان كننده متناسب است. اين رفتار در اصطكاك ناشي از شارش شاره‌ي چسبنده ، مانند كمك فنرها يا لغزش بين سطوح روغن‌كاري شده رخ مي‌دهد.

كمك فنر اتومبيل. شاره‌ي چسبنده نيروي ميران ايجاد مي‌كند كه به سرعت نسبي دو انتهاي كمك فنر بستگي دارد.(شکل زیر)

تصویر

  امتیاز: 0.00