منو
 کاربر Online
1592 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 [03:24 ]
  صور فلکی دایرةالبروج و سیارات در آسمان شب اردیبهشت 1393
 

صور فلکی دایرةالبروج و سیارات در آسمان سر شب اردیبهشت 1393 تقریبا از غروب خورشید تا ساعت 22 شب طبق نقشه زیر می باشد. در غرب آسمان صورت فلکی Gemini یا جوزا قرار دارد. از این صورت فلکی که به سمت غرب آسمان حرکت کنیم، صورت فلکی Cancer یا سرطان و Leo یا اسد که تقریبا در وسط نقشه خودنمایی می کند و سپس صورت فلکی Virgo یا سنبله و در شرق صورت فلکی Libra یا میزان قرار دارد. سیاره Jupiter در غرب آسمان و در صورت فلکی Gemini یا جوزا قرار دارد. سیاره Mars در صورت فلکی Virgo یا سنبله قرار گرفته و در شرق آسمان سیاره Saturn یا مشتری در صورت فلکی Libra یا میزان در حال طلوع می باشد. مکان ماه یا Moon مربوط به نقشه آسمان در روز پنج شنبه 18 اردیبهشب در ساعت حدود 22 شب در صورت فلکی Leo یا اسد است.تصویر

منبع نقشه: http://www.heavens-above.com

  امتیاز: 0.00