منو
 کاربر Online
1765 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 31 فروردین 1393 [13:37 ]
  فیزیک اثرهای زیست شناختی تابش یوننده
 

فیزیک اثرهای زیست شناختی تابش یوننده

تابش یوننده از فوتون‌ها و یا ذرات متحرکی تشکیل شده است که برای بیرون کشیدن الکترون از یک اتم یا یک مولکول و در نتیجه تشکیل یون انرژی کافی دارند.

این فوتون‌ها معمولاً در ناحیه‌های فرابنفش، پرتو x یا پرتوی گاماهای طیف الکترومغناطیسی قرار دارند (شکل زیر)، جایی که ذرات متحرک می‌توانند ذراتت x و B گسیل شده در واپاشی پرتوزا باشند.

برای یونیده کردن اتم یا مولکول به انرژی تقریبی 1 تا مورد نیاز است و ذرات و پرتوهای گامای گسیل شده در طی فروپاشی هسته‌ای اغلب چند میلیون الکترون ولت انرژی دارند. از این رو، یک ذرة تنهای آلفا یا بتا یا پرتو گاما می‌توانند هزاران مولکول را یونیده کند.

تصویر

  امتیاز: 0.00