منو
 صفحه های تصادفی
رنگ کوری
تیره نعناع
اسلام آباد
بلاروس
هماهنگی بین علم ودین در اندیشه امام خمینی
ابوالقاسم مسعود بن محمد بن ثابت
ضربه و آسیب سر
مراحل ظهور فیلم
حد دنباله
دیوسکورید
 کاربر Online
1227 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 31 فروردین 1393 [13:22 ]
  آشنایی با واپاشی گاما
 

آشنایی با واپاشی گاما

هسته، نظیر الکترون‌های مداری، فقط در حالت‌های انرژی گسسته یا ترازها وجود دارد. وقتی از حالت انرژی برانگیخته به حالت انرژی پایین‌تری تغییر می‌کند، یک فوتون گسیل می‌شود.

فرایند مشابه فرایندی است که برای گسیل فوتون که منجر به خط طیفی اتم هیدروژن می‌شود مورد بحث قرار گرفت. برای ترازهای انرژی هسته‌ای، فوتون انرژی خیلی بیش‌تری دارد و پرتو گاما نامیده می‌شود. فرایند واپاشی گاما به صورت زیر نوشته می‌شود:

تصویر

  امتیاز: 0.00