منو
 کاربر Online
1131 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 31 فروردین 1393 [13:18 ]
  فیزیک پرتوزایی و آشکارسازهای دود
 

فیزیک پرتوزایی و آشکارسازهای دود

یکی از کاربردهای وسیع واپاشی آلفا در آشکارسازهای دود است. شکل زیر طرز کار یک آشکارساز دود را نشان می‌دهد. دو صفحة کوچک و موازی فلزی در فاصلة حدود یک سانتی‌متر از یکدیگر قرار داده می‌شوند. مقدار کمی از مادة پرتوزا در وسط یکی از صفحه‌ها ذرات آلفا گسیل می‌کند، که با مولکول‌های هوا برخورد می‌کنند.

در طی برخورد، مولکول‌های هوا یونیده شده و یون‌های مثبت و منفی ایجاد می‌شوند. ولتاژ باتری باعث می‌شود یک صفحه مثبت و دیگری منفی باشد، به طوری که هر صفحه یون‌های با بار مخالف را جذب می‌کند. در نتیجه در مدار متصل به صفحه‌ها جریانی به وجود می‌آید. وجود ذرات دود میان صفحه‌ها جریان را کاهش می‌دهد زیرا یون‌هایی که به ذرات دود برخورد می‌کنند معمولاً خنثی هستند. افت جریان که ذرات دود باعث آن می‌شود هشدار دهنده‌ای را به کار می‌اندازد.

تصویر

  امتیاز: 0.00