منو
 صفحه های تصادفی
انتقال ذهنی
همیشه بهار
پوولیت
سقوط قسطنطنیه
آمین آروماتیک
زیره سبز «داروئی»
مظلومیت علی علیه السلام پس از پیامبر اکرم
آگاهی امام علی علیه السلام به علوم قرآنی
ارز دولتی
مشخصات اسلام
 کاربر Online
501 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 فروردین 1393 [20:12 ]
  آزمایش برای مشاهدۀ پرتوزایی
 

آزمایش برای مشاهدۀ پرتوزایی

سه نوع پرتوزایی که به طور طبیعی رخ می‌دهد را می‌توان در آزمایش به نسبت ساده‌ای مشاهده کرد. قطعه‌ای از مادة پرتوزا را در ته سوراخ باریکی در یک استوانة سربی قرار می‌دهند. استوانه مانند شکل زیر درون اتاقک تخلیه شده‌ای قرار دارد.

یک میدان مغناطیسی عمود بر صفحة کاغذ ایجاد می‌شود و یک صفحة عکاسی در سمت راست سوراخ قرار دارد. روی صفحة ظاهر شده سه لکه به وجود می‌آید که به پرتوزایی هسته‌های ماده مربوط‌اند. چون ذرات در حال حررکت وقتی بار الکتریکی دارند توسط مغناطیسی منحرف می‌شوند این آزمایش روشن می‌کند که دو نوع پرتوزایی (معلوم شده است پرتوهای آلفا و بتا ) از ذرات باردار تشکیل شده‌اند در حالی که نوع سوم (پرتوهای گاما ) باردار نیست.


تصویر
شرح شکل پرتوهای آلفا و بتا توسط میدان مغناطیسی منحرف می‌شوند و بنابراین ذرات باردار هستند، پرتوهای گاما توسط میدان مغناطیسی منحرف نمی‌شوند و در نتیجه باید بدون بار باشند.

  امتیاز: 0.00