منو
 صفحه های تصادفی
نخستین فضانوردان
اعزام سپاهی به شهرها
دانشنامه:تصاویر درخواستی
جبر برداری
محمد رضاشفیعی کدکنی
نابینایی
آیروپروگرس
ماشینهای بادی
فعالیت های مذهبی نیروی مذهبی صفویه چگونه منجر به تشکیل قدرت شد؟
حافظ
 کاربر Online
1079 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 فروردین 1393 [20:05 ]
  فرایند فروپاشی هسته‌ای و قانون های پایستگی
 

فرایند فروپاشی هسته‌ای و قانون های پایستگی

فرایند فروپاشی هسته‌ای که پرتوهایی آلفا ، بتا و گاما را ایجاد می‌کند باید از قانون‌های پایستگی فیزیک پیروی کند. این قانون‌ها «قانون‌های پایستگی» نامیده می‌شوند زیرا هر یک از آن‌ها با یک ویژگی سر و کار دارد که پایستار می‌ماند، از این لحاظ که در طی فرایند تغیییر نمی‌کند.

فهرست زیر ویژگی مطرح شده در هر قانون را نشان می‌دهد:
1. پایستگی انرژی/جرم
2. پایستگی اندازه حرکت خطی
3. پایستگی اندازه حرکت زاویه‌ای
4. پایستگی بار الکتریکی
5. پایستگی عدد نوکلئون

  امتیاز: 0.00