منو
 صفحه های تصادفی
پیشینه عملیاتی
مسعود بن حجاج و شهادت در کربلا
حساب امتیازات در یک گیم تنیس
کاربر:محمد مهدی
Platinum
مونتموریونیت
مانوی
بیماری پوسیدگی پیاز و سیر
پیش گویی هایی در باره حضرت محمد - ص - و گسترش اسلام
Rubidium
 کاربر Online
738 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  جمعه 29 فروردین 1393 [19:52 ]
  نقش بُرد کوتاه در پایداری هسته
 

نقش بُرد کوتاه در پایداری هسته

برد عمل محدود نیروی هسته‌ای قوی در پایداری هسته نقش مهمی ایفا می‌کند. برای این که هسته‌ای پاییدار باشد، دافعة الکتروستاتیکی بین بین پروتون‌ها باید با جاذبة بین نوکلئون‌ها ناشی از نیروی هسته‌ای قوی موازنه داشته باشد. ولی، یک پروتون تمام پروتون‌ تمام پروتون‌های دیگر درون هسته را دفع می‌کند زیرا نیروی الکتروستاتیکی دارای چنین برد عمل بلندی است.

بر عکس، یک پروتون یا یک نوترون فقط نزدیک‌ترین مجاورهای خود را با نیروی هسته‌ای قوی جذب می‌کند. وقتی عدد Z پروتون‌های درون هسته در این شرایط افزایش یابد، اگر قرار است هسته پایدار باقی بماند باید عدد N نوترون‌های درون هسته در این شرایط افزایش یابد، اگر قرار است هسته پایدار باقی بماند باید عدد N نوترون‌ها حتی بیش‌تر افزایش پیدا کند.

  امتیاز: 0.00