منو
 صفحه های تصادفی
لیست سایتهای ورزشی
نقاط داغ
اوزون
غذا بیشترش آب است
ابیراهی کما
قیام 15 خرداد
کوکی
Tungsten
واکنشگر رسوب دهنده
جنگ توپراق
 کاربر Online
583 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 20 اسفند 1392 [18:33 ]
  سیارات آسمان صبحگاهی
 

نقشه آسمان که در زیر دیده می شود برای روز چهارشنبه 22/12/1392 در ساعت حدود 6 صبح می باشد. همانطور که در نقشه آسمان مشاهده می شود، چهار سیاره میهمان آسمان صبحگاهی هستند. سمت چپ نقشه آسمان شرق و سمت راست نقشه آسمان غرب است. در شرق آسمان دو سیاره دیده می شود. سیاره اول که به افق شرق نزدیک تر است، سیاره عطارد یا Mercury نام دارد. دیدن این سیاره در شهرها به دلیل نداشتن افق حقیقی کار بسیار مشکلی است. بالاتر از سیاره عطارد، سیاره زهره یا Venus قرار دارد. پیدا کردن این سیاره در آسمان صبحگاهی بسیار آسان است. فقط کافی است که به سمت شرق یا محل طلوع خورشید نگاه کنید. بالاتر از افق، نورانی ترین جرمی را که مشاهده می کنید، سیاره زهره است. اگر از سمت شرق به سمت غرب نگاه کنید، سومین جرم آسمان، زیباترین سیاره با نام کیوان یا Saturn قرار دارد. و چهارمین سیاره از سمت شرق یا اولین سیاره از سمت غرب، به نام الهه جنگ، سیاره سرخ یا مریخ یا Mars قرار گرفته است. در این روزها، با کمی دقت می توان بدون هیچگونه ابزار رصدی مانند تلسکوپ، این چهار سیاره را دید. البته این نقشه آسمان تا چندین روز بعد هم در حدود ساعت 5 صبح نیز قابل استفاده می باشد.


تصویر
نقشه آسمان از: Sky chart

  امتیاز: 0.00