منو
 کاربر Online
671 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  یکشنبه 18 اسفند 1392 [18:43 ]
  ماه- قسمت دوم، دوران همزمان
 

ماه حین گردش به دور زمین، حول محور خود می چرخد ولی همواره یک طرف ثابت آن از روی زمین قابل مشاهده است. ممکن است تصور کنید این امر به دلیل آن است که ماه دوران نمی کند اما شکل1 بوضوح نشان می دهد که چنین نیست.


شکل1
تصویر


کوهی که در این شکل بر روی ماه در نظر گرفته شده است، به سمت زمین است. مقایسه وضعیتهای A و B نشان می دهد که ماه 180 درجه چرخیده است. بنابراین ماه با همان دوره تناوبی به دور خودش می چرخد که به دور زمین می گردد. چنین دورانی را دوران همزمان گویند. علت این رویداد اثر جذر و مدی گرانش زمین بر ماه است که در پوشه های آینده به آن پرداخته خواهد شد. صفحه مدار ماه به دور زمین نسبت به صفحه مدار زمین به دور خورشید(صفحه دایره البروج) زاویه ای حدود 5 درجه می سازد. به علاوه این مدار برخلاف مدار اقمار بزرگ مشتری، زحل و اورانوس بر صفحه استوای زمین قرار ندارد شکل2.


شکل2
تصویر

  امتیاز: 0.00