منو
 کاربر Online
628 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  سه شنبه 13 اسفند 1392 [07:50 ]
  ماه – قسمت اول
 

ماه، ندیم زمین، در فضا و نزدیکترین جرم سماوی به ما است. در اصطلاح علمی به آن قمر زمین گفته می شود. سیاره های دیگر در منظومه شمسی نیز اقماری دارند که از لحاظ اندازه قابل مقایسه با ماه است. مثلاً اقمار چهار گانه مشتری و قمر ` تیتان` زحل چنین است. اما این اقمار بر گرد سیارات غول آسا می گردند در حالی که زمین سیاره معمولی است. ماه نسبت به سیاره اصلی اش، بزرگتر و پرجرمتر نسبت به سایر اقمار سیارات غول آسا است. جرم ماه 1/81 جرم زمین است، در حالی که جرم گانیمید، قمر مشتری و بزرگترین قمر منظومه شمسی، 1/12800 جرم مشتری است.
اگر شبهای متوالی ماه را مشاهده کنیم، می بینیم که در زمینه ستارگان حرکت می کند. این حرکت ماه ناشی از گردش آن به دور زمین است. مدار ماه بیضی است و فاصله متوسط آن از زمین حدود 381000 کیلومتر است. ماه در هر 27.3 روز یکبار به دور زمین می گردد. اندازه گیری فاصله ماه از زمین را می توان به روش های مثلثاتی به دست آورد. اما امروزه روش دقیقتر آن است که یک پالس رادار بفرستیم و بازتابش آن از سطح ماه را دریافت کنیم، نصف زمان رفت و برگشت پالس ضربدر سرعت نور، فاصله ماه را در هرزمان با دقت بسیار زیاد به دست می دهد.
مشخصات ماه:
فاصله مرکز ماه تا مرکز زمین: حداکثر 406697 – حداقل 356410
دوره تناوب حرکت مداری: 27.32روز
دوره تناوب هلالی: 29روز و 12ساعت و44دقیقه
سرعت متوسط مداری: 3.7 کیلومتر بر ثانیه
چگالی نسبت به آب: 3.34
قطر: 3476 کیلومتر


تصویر

  امتیاز: 0.00