منو
 کاربر Online
620 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 18 بهمن 1392 [05:53 ]
  منشأ انرژی خورشید(قسمت اول)
 

نیروی گرانش خورشید اگر به تنهایی عمل می کرد، این گوی گاز به سرعت منقبض می شد. گرمای زیاد درون خورشید مطابق قانون pv=nRT فشار بسیار زیادی را بوجود می آورد که انقباض را مانع می شود

شکل1
تصویر

شکل2
تصویر
تعادل هیدرواستاتیک: فشار به طرف خارج با نیروی گرانشی به طرف داخل در تعادل است


منشأ فشار، حرکت سریع و تصادفی اتمها و ذرات است. به این ترتیب که اتمهای عمق خورشید، اتمهای سطوح بالاتر را به بیرون می رانند. بنابر این خورشید کره ای است از گاز کامل که به وسیله نیروی جاذبه اش محصور نگه داشته می شود. تعادل بین دو نیرو: 1-نیروی رو به داخل که گرانش نامیده می شود و 2-نیروی رو به خارج ناشی از فشار گاز، تعادل هیدرواستاتیک نامیده می شود. یک گاز را در نظر بگیرید، اگر آن را بفشاریم اتمهایش به هم نزدیک می شود، این اتمها بیشتر با هم برخورد می کنند و مقاومتی در برابر انقباض بیشتر نشان می دهند. وقتی که یک بادکنک پر باد را فشار می دهیم، این مقاومت را حس می کنیم. بنابر قانون گازهای کامل: فشار گاز با چگالی و دمای آن متناسب است. قانون گازهای کامل و اصل تعادل هیدرواستاتیک، دمای زیاد داخل خورشید را توضیح می دهند و برای حفظ تعادل هیدرواستاتیک، دمای ناحیه مرکزی باید به قدری زیاد باشد که فشار ناشی از آن، نیروی جاذبه گرانشی را خنثی کند. ستاره شناسان برای تعیین دمای هسته خورشید معادله تعادل هیدرواستاتیک را به کمک مدل کامپیوتری حل می کنند و به رقمی در حدود 15.000.000 درجه کلوین و چگالی در حدود 150 گرم بر سانتیمتر مکعب می رسند. اما گرمایی که در ناحیه مرکزی ایجاد می شود به بیرون منتقل می شود. بنابر این باید مکانیزمی در کار باشد که پیوسته در هسته خورشید این گرمای منتقل شده را ایجاد کند. این مکانیزم همان چیزی است که به آن همجوشی هسته ای می گویند. اساس آن معادله معروف اینشتین تصویر است که در آن m جرم، c سرعت نور، E انرژی است.

منبع شکل 1: cse.ssl.brekley.edu
منبع شکل2: astronomy.ohio-stat.ed

Hydrostatic= هیدرواستاتیک
equilibrium= تعادل
Gravity= گرانش
gas= گاز
Pressure= فشار

  امتیاز: 0.00