منو
 کاربر Online
484 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 16 بهمن 1392 [12:11 ]
  بارالقايي و قطبش الکتریکی
 

بارالقايي و قطبش الکتریکی

هرگاه ماده‌ي دي‌الكتريكي بين صفحه‌هاي خازن قرار داده شده و در عين حال بار ثابت نگه‌ داشته شود،‌ اختلاف پتانسيل بين صفحه‌ها با ضريب K كاهش مي‌يابد. بنابراين، ميدان الكتريكي بين صفحه‌ها بايد با همان ضريب كاهش يابد.

با توجه به آن كه در حضور دي‌الكتريك بزرگي ميدان الكتريكي كوچك‌تر مي‌شود، چگالي بار سطحي (كه موجب ميدان E مي‌شود) نيز بايد كوچك‌‌تر باشد. چگالي بار روي صفحه‌هاي رسانا تغيير نمي‌كند،‌ ولي روي هر سطح دي‌الكتريك يك بار القايي با علامت مخالف ظاهر مي‌شود (شكل زیر). دي‌الكتريك كه در آغاز از نظر الكتريكي خنثا بوده كماكان نيز خنثاست؛ بارهاي سطحي القايي به‌‌صورت پيامدي از باز توزيع بار مثبت و منفي درون ماده‌ي دي‌الكتريك بروز مي‌كنند، اين پديده قطبش خوانده مي‌شود.

تصویر

  امتیاز: 0.00