منو
 کاربر Online
882 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 16 بهمن 1392 [12:58 ]
  انرژي ميدان ‌الكتريكي یا انرژي پتانسيل الكتريكي؟
 

انرژي ميدان ‌الكتريكي یا انرژي پتانسيل الكتريكي؟

انرژي ميدان ‌الكتريكي، انرژي پتانسيل الكتريكي است. اين يك بدفهمي رايج است كه انرژي ميدان‌ الكتريكي نوع جديدي از انرژي و متفاوت با انرژي پتانسيل الكتريكي است كه پيش از اين توصيف شد. اين چنين نيست؛ اين به سادگي شيوه‌ي متفاوتي براي تعبير انرژي پتانسيل الكتريكي است.

انرژي سامانه‌ي معيني از بارها را مي‌توانيم يا به‌‌صورت يك ويژگي مشترك همه‌ي بارها در نظر بگيريم يا آن را ويژگي ميدان الكتريكي‌اي بدانيم كه آن بارها ايجاد مي‌كنند. اين تعبيرها هر دو به يك مقدار براي انرژي پتانسيل منجر مي‌شوند.

  امتیاز: 0.00