منو
 کاربر Online
615 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  چهارشنبه 16 بهمن 1392 [11:51 ]
  شبكۀ خازني
 

شبكۀ خازني

ظرفيت معادل ‌تركيبي را كه در شكل الف نشان داده است بيابيد.

اين خازن‌ها ‌نه جملگي متوالي‌اند نه ‌موازي. ولي مي‌توانيم‌ بخش‌هايي ‌از اين ترتيب را شناسايي كنيم كه يا متوالي يا موازي‌اند‌. اين‌ها را به‌صورتي که نشان داده شده است با هم تركيب مي‌كنيم و ظرفيت معادل خالص را براي تركيب‌هاي متوالي و براي تركيب‌هاي موازي‌ به دست مي‌آ‌وريم.

تصویر

(الف) يك شبكه‌ي خازني بين نقطه‌هاي a و b . (ب) خازن‌هاي متوالي ١٢ ميكروفارادي و ٦ ميكروفارادي در (الف) با خازن معادل ٤ ميكروفارادي جايگزين شده‌اند. (پ) خازن‌هاي موازي ٣ ميكروفارادي، ١١ ميكروفارادي و ٤ ميكروفارادي در (ب) با خازن معادل ١٨ ميكروفارادي جايگزين شده‌اند. (ت) سرانجام خازن‌هاي متوالي ١٨ ميكروفارادي و ٩ ميكروفارادي با خازن معادل ٦ ميكروفارادي جايگزين شده‌اند.

  امتیاز: 0.00