منو
 صفحه های تصادفی
ایمنی سطحی
علم و عقل جانشين وحی و نبوت
ابیراهی کما
جمع کننده های خورشیدی
رسیدگی
نقد تئوری شمول گرایی دینی
مدیریت پرخاشگری
توابع لگاریتمی
درمان ریشه دندان «عصب کشی»
محاسبه انرژیهای یونش متوالی یک اتم
 کاربر Online
1166 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 12 بهمن 1392 [06:49 ]
  تولید باریکه‌ای از اتم‌های پاد‌هیدروژن
 

تولید باریکه‌ای از اتم‌های پاد‌هیدروژن

پژوهشگران در سرن برای اولین بار موفق شدند باریکه‌ای از اتم‌های پادهیدروژن را به واسطه‌ی کاهش اثرات ناشی از میدان‌های مغناطیسی به وجود آورند.

پادماده‌های نخستین تا به حال در جهان مشاهده نشده‌اند و نبود آن‌ها یک معمای بزرگ علمی است. با این وجود، می‌توان مقادیر قابل‌توجهی از پادهیدروژن را در آزمایشگاه‌های سرن با ترکیب کردن پادالکترون‌ها (پوزیترون‌ها) و پادپروتون‌های کم‌انرژی، که به وسیله‌ی شتاب‌کاهنده‌ی پادپروتون تولید می‌شوند، به وجود آورد.

پیش‌بینی می‌شود که طیف هیدروژن و پادهیدروژن یکسان باشد. بنابراین هر تفاوت جزئی بین آن‌ها می‌تواند بلافاصله پنجره‌ای به سوی فیزیک جدید باز کند و نیز در حل معمای پادماده کمک‌ کننده باشد. هیدروژن که تنها از یک پروتون و یک الکترون تشکیل شده، ساده‌ترین اتمی است که به طور دقیق در فیزیک جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین مقایسه‌ی اتم‌های هیدروژن و پادهیدروژن یکی از بهترین راه‌ها برای انجام آزمایش‌های تقارن ماده و پادماده خواهد بود.

ماده و پادماده هنگامی که با یکدیگر برخورد می‌کنند، بلافاصله نابود می‌شوند. بنابراین گذشته از ایجاد پادهیدروژن، یکی از چالش‌های اصلی فیزیک‌پیشگان دور نگهداشتن پاداتم‌ها از مواد معمول است. برای انجام این کار، در آزمایش‌ها از ویژگی‌های مغناطیسی پادهیدروژن (که مشابه هیدروژن است) سود برده می‌شود و نیز از یک میدان مغناطیسی قوی و غیریکنواخت برای به دام انداختن پاد‌اتم‌های کافی جهت مطالعه‌ استفاده می‌شود. گرادیان این میدان‌های مغناطیسی قوی، ویژگی‌های طیفی اتم‌ها (پاداتم‌ها) را تنزل می‌دهد. بنابراین این گروه برای انجام طیف‌سنجی با وضوح بسیار بالا، دست به روشی ابتکاری زد تا اتم‌های پادهیدروژن را به سمت ناحیه‌ای انتقال دهد که به دور از میدان مغناطیسی قوی مورد مطالعه قرار گیرند.


منبع
http://home.web.cern.ch/about/updates/2014/01/antimatter-experiment-produces-first-beam-antihydrogen

http://psi.ir/html/news/news/news2_f.asp?id=1337

  امتیاز: 0.00