منو
 کاربر Online
1567 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  جمعه 27 دی 1392 [20:25 ]
  فاصله و اندازه اجرام نجومی- فاصله سیارات
 

در پوشه قوانین کپلر2، که در تاریخ 25/7/1392 در بخش انجمن نجوم شبکه رشد درج شد، فواصل سیارات را به کمک قانون سوم کپلر به دست آوردیم. این فواصل در جدولی در همان پوشه قرار گرفته است. فاصله ماه از زمین و فاصله سیارات را نیز می توان به روش مثلث بندی به دست آورد. در شکل1 (الف)، نحوه اندازه گیری فاصله ماه از زمین، با انتخاب خط مبنایی بر روی زمین مشخص شده است. روش جدید اندازه گیری فواصل ماه و سیارات، به طریق ارسال و دریافت پالسهای رادیویی یا باریکه های لیزری است. این روش برای ماه در شکل1 (ب) مشخص شده است. در مورد ماه، گسیل یک باریکه لیزری و دریافت باز تاب آن از بازتابنده های بخصوصی که فضانوردان در ماه کار گذاشته اند، اندازه گیری فاصله دقیق ماه را میسر می سازد. فاصله سیاره زهره از زمین نیز با ارسال امواج رادیویی و اندازه گیری زمان رفت و برگشت این امواج صورت گرفته است. زمان رفت و برگشت امواج از زمین به سیاره زهره، 276 ثانیه بوده است. سرعت این امواج 300000 کیلومتر در ثانیه است. پس طبق محاسبات زیر فاصله زهره از زمین به دست می آید:
تصویرشکل1
تصویر

  امتیاز: 0.00