منو
 کاربر Online
793 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 دی 1392 [07:41 ]
  مولد با سيم لغزنده
 

مولد با سيم لغزنده

شكل زیر رساناي U شكلي را درون ميدان مغناطيسي يكنواخت B عمود بر صفحه‌ي شكل و رو به داخل صفحه نشان مي‌دهد. ميله‌اي فلزي(«سيم لغزنده») به طول L از اين سو به آن سوي دو بازوي رسانا قرار دارد تا مداري ايجاد شود. ميله را با سرعت ثابت به طرف راست حركت مي‌دهيم. emf و جرياني القا مي‌شود و به همين دليل اين وسيله مولد با سيم لغزنده ناميده مي‌شود.

تصویر

اگر سرعت v ميله ثابت باشد emf ثابت است. از اين رو مولد با سيم لغزنده يك مولد جريان مستقيم است. چون ميله سرانجام به بيرون رساناي U شكل حركت مي‌كند و تماس آن قطع و جريان متوقف مي‌شود، اين وسيله خيلي كاربردي نيست.

  امتیاز: 0.00