منو
 کاربر Online
794 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 دی 1392 [07:33 ]
  يك مولد متناوب ساده به روایت تصویر
 

يك مولد متناوب ساده به روایت تصویر

شكل الف نمونه‌اي ساده از يك مولد متناوب را نشان مي‌دهد، دستگاهي كه نيروي محركه‌ي الكتريكي توليد مي‌كند. يك حلقه‌ي مستطيلي شكل با تندي زاويه‌اي ثابت گرد محور نشان داده شده چرخانده مي‌شود.

تصویر

(الف) نموداري طرحوار از يك مولد متناوب. حلقه‌‌اي رسانا در ميدان مغناطيسي مي‌چرخد و نيروي محركه‌ي الكتريكي توليد مي‌كند. هر سر حلقه توسط دايره‌ي لغزاني به مدار خارجي وصل شده است. سامانه‌ي نشان داده شده در لحظه‌اي است كه زاويه‌ي است. (ب) نمودار شار عبوري از قاب و emf ايجاد شده در پايانه‌هاي ab در طي يك چرخش كامل حلقه.

  امتیاز: 0.00