منو
 صفحه های تصادفی
آنافیلاکسی
ماجرای ظهور مسیلمه کذاب - پیامبر دروغین
خطای دید در عکاسی
فرهنگسرای قرآن
عوامل موثر در استراتژی بازی تک نفره تنیس
ایزومر نوری
خورجینک آنگوستس سپته
مصونیت از آتش
سحابی بازتابی
پادشاهی علیقلی خان
 کاربر Online
649 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 دی 1392 [06:26 ]
  نمايش پديده‌ي جريان القايي به روایت تصویر
 

نمايش پديده‌ي جريان القايي به روایت تصویر

در طي دهه‌ي 1830 ميلادي، چندين آزمايش خلاقانه در خصوص emf القايي در انگلستان توسط مايكل فاراده و جوزف هنري (1878 ـ 1797) نخستين رئيس مؤسسه‌ي اسميتسونين در ايالات متحده انجام شد. شكل زیر چندين آزمايش را نشان مي‌دهد.

در شكل الف، پيچه‌اي از سيم به گالوانومتري وصل شده است. وقتي آهنرباي نزديك پيچه ساكن است، گالوانومتر جرياني را نشان نمي‌دهد. اين موضوع تعجب‌آور نيست؛ زيرا منبع نيروي محركه‌اي در مدار وجود ندارد. اما وقتي آهنربا را به طرف پيچه حركت مي‌دهيم يا از آن دور مي‌كنيم، گالوانومتر عبور جرياني را در مدار نشان مي‌دهد، اما فقط در حين حركت آهنربا اين جريان وجود دارد (شكلب).

اگر آهنربا را ثابت نگه داريم و پيچه را حركت دهيم، دوباره در حين حركت جرياني ايجاد مي‌شود. اين را جريان القايي مي‌ناميم و نيروي محركه‌ي نظير اين جريان، نيروي محركه‌ي القايي ناميده مي‌شود.

در شكل پ آهنربا را با پيچه‌ي ديگري كه به باتري متصل شده است جايگزين مي‌كنيم. وقتي پيچه‌ي دوم ساكن است، جرياني در پيچه‌ي اول وجود ندارد. با وجود اين وقتي پيچه‌ي دوم به طرف پيچه‌ي اول حركت مي‌كند يا از آن دور مي‌‌شود، جرياني در پيچه‌ي اول برقرار مي‌شود، اما دوباره فقط در حين حركت يك پيچه نسبت به پيچه‌‌ي ديگر اين جريان وجود دارد.

سرانجام، با توجه به آرايش دو پيچه نسبت به يك‌ديگر در شكل ت، آن‌ها را نسبت به يك‌ديگر ساكن نگه داشته و جريان عبوري از پيچه‌ي دوم را با باز و بسته كردن كليد يا با تغيير مقاومت پيچه‌ي دوم وقتي كليد بسته است (احتمالاً با تغيير دماي پيچه‌ي دوم)، تغيير مي‌دهيم.

ديده مي‌شود وقتي كليد را باز و بسته مي‌كنيم، براي لحظه‌اي كوتاه جرياني در مدار اول ايجاد مي‌شود. وقتي مقاومت (و در نتيجه جريان) را در پيچه‌‌ي دوم تغيير مي‌دهيم، جريان القايي در مدار اول برقرار مي‌شود، اما فقط در حين تغيير جريان در مدار دوم اين جريان القايي وجود دارد.

تصویر

  امتیاز: 0.00