منو
 کاربر Online
370 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 دی 1392 [07:15 ]
  یخی که می سوزد!
 

یخی که می سوزد!

توليد متان در طبيعت، مانند ديگر گازهاى طبيعى، با تخريب بافتهاى گياهى آغاز می شود. متان توليدى از ميان خُلل و فرُج
سنگهاى پوستة زمين به اعماق آن نفوذ میكند و در صورتى كه شرايط مهيا باشد، به هيدرات متان تبديل می شود. اين فرآيند به
دماى نزديك به صفر درجة سانتیگراد و فشار حدود 50 اتمسفر 50 برابر فشار هوا در سطح دريا) نياز دارد تا بلورهاى يخ بتوانند )
متان توليدشده را درون ساختار چند ضلعى خود حبس كنند. در عمل، اين شرايط بيشتر در ميان و زير لايه هاى يخ اعماق درياها
و اقيانو سهاى منطقة فلات قاره و در عمق 200 تا 400 مترى آب فراهم میشود.

ادامه داستان را پس از دانلود فایل زیر بخوانید

http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/37%20from%20(92_93)%20MATN%20FIZIK%20104-11_0.pdf

  امتیاز: 0.00