منو
 صفحه های تصادفی
اثرات تلاطم هوا بر هواپیما
عناصر گروه VIIIA
حرکات کوهزایی
نسترن کوهی
پراکندگی جغرافیایی کشوری دانشگاه آزاد اسلامی
سرویس ضربات بالای سر
جغرافیای زیستی
سامانیان
نمایه های خشکسالی
اصل فرما(المپیاد)
 کاربر Online
198 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  شنبه 21 دی 1392 [07:11 ]
  قطب هاى مغناطيسى زمين
 

قطب هاى مغناطيسى زمين

قطب هاى مغناطيسى زمين يعنى جايى كه خطوط ميدان مغناطيسى به صورت واگرا از زمين خارج (جنوب مغناطيسى) و يا
به صورت همگرا به آن وارد (شمال مغناطيسى) مى شوند.
وقتى قطب نما به عنوان يك وسيلة مغناطيسى- به حال خود گذاشته شود، عقربة آن قطبهاى مغناطيسى را مىيابد و در جهت
آ نها قرار مىگيرد؛ البته بايد توجه داشت كه شمال مغناطيسى (به استثناى برخى مناطق كرة زمين) شمال واقعى نيست. زاوية بين
شمال حقيقى و شمال مغناطيسى، ميل مغناطيسى ناميده مىشود. محل قطب هاى مغناطيسى زمين به مرور زمان تغيير می كند.
ادامه داستان را با دانلود فایل زیر بخوانید.

http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/15%20from%20(92_93)%20MATN%20FIZIK%20104-6_0.pdf

  امتیاز: 0.00