منو
 کاربر Online
1442 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  دوشنبه 02 دی 1392 [09:47 ]
  فاصله و اندازه اجرام نجومی
 

نزدیکترین همسایه نجومی ما، ماه است که تقریباً به طور متوسط 384000 کیلومتر از زمین فاصله دارد. فاصله سیارات بسیار بیش از این است. ستاره ها در فاصله خیلی زیادی از ما قرار گرفته اند به طوری که نور برای پیمودن آن فاصله، سالها و گاهی صدها سال و گاهی میلیونها سال وقت لازم دارد. اجرامی در طبیعت وجود دارد که گاهی برای رسیدن نور آنها به ما، میلیاردها سال وقت بایستی سپری شود. اندازه گیری فاصله ستاره ها و کهکشانها از مهمترین و دشوارترین کارها در اختر شناسی است. دانستن فاصله اجرام نجومی، برای پی بردن به اندازه، جرم و مسیر تحولی آنها ضروری است.
فاصله اجرام در نجوم با واحدی به نام پارسک اندازه گیری می شود. یک پارسک برابر است با فاصله جرمی که از روی زمین با اختلاف منظر یک ثانیه قوسی دیده شود.
واحدهای دیگر اندازه گیری در نجوم که از پارسک کوچکتر است، نسبت به پارسک برابر است با:
یک پارسک = 3 ضربدر 10 به توان 13 کیلومتر
یک پارسک = 206265 واحد نجومی. (یک واحد نجومی = فاصله زمین تا خورشید است و فاصله متوسط زمین تا خورشید حدود = 150.000.000کیلومتر می باشد)
یک پارسک = 3.26 سال نوری. (فاصله ای که نور در یک سال می پیماید)
ما در روز های آینده می آموزیم که چگونه اختر شناسان، ابعاد و فواصل اجرام نجومی را اندازه گیری می کنند.

  امتیاز: 0.00