منو
 کاربر Online
1412 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  پنج شنبه 28 آذر 1392 [20:02 ]
  کدام وجه سيم در بالاترين پتانسيل الکتريکي است؟
 

کدام وجه سيم در بالاترين پتانسيل الکتريکي است؟

يک سيم مسي با مقطع مربعي به‌صورت قائم سمتگيري شده است. چهار وجه اين سيم رو به شمال، جنوب، مشرق و مغرب دارند. ميدان مغناطيسي يکنواختي از شرق به غرب وجود دارد و سيم حامل جرياني به‌ طرف پايين است. کدام وجه سيم در بالاترين پتانسيل الکتريکي است؟ (i) وجه شمالي؛ (ii) وجه جنوبي؛ (iii) وجه شرقي؛ (iv) وجه غربي.

پاسخ: (ii) حامل‌هاي بار متحرك درس عبارت‌اند از الكترون‌ها كه بار منفي دارند و درون سيم به‌ طرف بالا حركت مي‌كنند تا جريان به‌ طرف پايين حاصل شود. نيروي وارد بر ذره‌ي بار مثبت داري كه در يك ميدان مغناطيسي به‌ طرف غرب به‌ طرف بالا حركت مي‌كند، با بهره‌گيري از قاعده‌ي دست راست به‌

طرف جنوب خواهد بود،‌ در نتيجه نيروي وارد بر ذره‌ي بار منفي‌دار به‌ طرف شمال است. نتيجه‌ي حاصل آن است كه بار منفي اضافي روي وجه شمال سيم پديد مي‌آيد و يك‌ بار مثبت اضافي ـ و در نتيجه پتانسيل الكتريكي بالاتري ـ روي وجه جنوبي برجاي مي‌گذارد.

تصویر

  امتیاز: 0.00